VATTENRÖR OCH ELLEDNING

Vattenrör och elledning ska vid omdränering tätas ordentligt. Om man använder till exempel Platonmatta eller liknade material gör man håll i tätskiktet. Hållet som omger vattenrör, elledningar och i vissa fall fjärrvärme ska tätas ordentligt. Förslagsvis kan kallasfalt användas eller tätningsmaterial, membran, som ingår i produktserien.

Gräv inte för djupt.

Innan grävning börjar ska man kontrollera var vattenledningen, elledningen och fjärrvärmerören går in genom källareväggen. Oftast ser man elledningen och vattenrören och fjärrvärmerören var de tränger igenom från insidan av källaren. Oftast finns de inom samma område.

Med vattenrören avses dricksvattnet som leds in i huset.

Avloppsrören ligger under betongsulan, oftast rakt under vattenledningen.

Vid grävning inom detta område krävs försiktighet. Gräv med spade för att inte orsaka ledningsavbrott. Gräv djupt i närheten, försiktigt. Därefter kan man ganska enkelt gräva med spade. Med