TA IN OFFERTER

Att utföra en dränering av ett hus kan kosta mellan 75000 – 180000 beroende på olika förtsättning runt huset. Så för sök att ta in minst 2 offerter.

Viktigt att tänka på när du får en offert:

Hur ser avtalet ut, är allt med?

Vad händer om det tillkommer arbete?

Vad kostar bort fraktning av massor?

Hur mycket massor ska fraktas bort?

Ingår besiktning av oberoende part?

Kommer någon att besiktiga arbetet innan de fyller igen så ni får kontrollerat att arbetet är fackmannamässigt gjort?

Hur ser återställningen ut, blommor eller lera?