STUPRÖR

Stuprören kopplas till rör av PVC, avloppsrör. Betydligt enklare att arbeta med än betongrör.

 

Avloppsrören får inte kopplas till dräneringsrören. Avloppsrören leds till samlingsbrunnen.