PLATONMATTA

Platonmatta är en av de vanligaste plastmatta vid dränering, även kallat Fuktisolermatta. Platonmattan består av ”knappar” som är 5 mm höga med ett avstånd på 25 mm. Knapparna vänds inåt mot källarväggen. I och med det är ”knappar” med mellanrum kan fukten torka.


Montering av platonmatta

När grävningen är klar borsta man av källarmuren. Om fogarna mellan blocken är skadade ska fogarna fyllas igen.

Det finns två sätt att täta nedan delen av muren, sockeln och 50 cm ovanför. Antingen väljer man Platon Membran. Använder man Platon Membran ska särskild membranunderlag användas. Mebranet är självhäftande och trycks mot muren när membranunderlaget är torrt.

Det går även att stryka nederdelen med kallasfalt. Sockeln och 50 cm upp.

Platonmattan ställs på sockeln och rullas ut. Den ska gå strax under marknivån. Det går att skära till med sax eller vasskniv. Platonmattan skarvas (lodrätta skarvar) med 50 cm omlott. Skarvningen får inte hamna närmare än 1,5 till murväggens hörn.

Platonmattan spikas fast med stålspik med 25 cm mellan spikarna, enligt anvisningarna. Personligen tycker jag att det inte behövs så många spik. Spiken gör bara nytta fram till dess man fyller igen. Akta ögonen. Stålspik har en förmåga att sticka iväg. Inte ovanligt att de träffa ögonen. Använd skyddsglasögonen för att rädda synen.

Avsluta med en kantlist.

Läs mer om material och priser på platonmatta och dräneringsmaterial här

Fukten kommer främst från källaren. Det går inte komma från att regnvatten kommer intill den ovanliggande delen av källarmuren. Även om man avslutar med kantlist, vilket man alltid ska göra, kommer muren att bli fuktig. Delar av muren som inte står i kontakt med fukt suger åt sig från den fuktiga delen, vanlig fuktmekanik.

 

Montering av Platonmatta

Montering platonmatta

Montering av platon

Asfalt ska täcka betongsulan och 50 cm upp, den streckade delen.