ISODRÄN

ISODRÄN-skivan består av expanderade polystyrenkulor som är sammanlimmade med en bitumen emulsion (BEPS) till ofalsade skivor, raka kanter. Skivan är fukttålig, har hög dräneringskapacitet och har god värmeisolerande funktion. I och med att ISODRÄN-skivan är fukttålig förlorar den inte sin värmeisolerande förmåga.


Grundarbete innan Isodrän monteras.

Cementväggar, källarväggen, ska slipas fri från tjära, asfalt, innan montering av skivorna sker. Tanken med skivorna är att inget ska hindra fukten från att kunna vandra ut från grundmuren. Därför ska väggen vara fri från asfalt. Det som händer när man värmeisolerar grundmuren är att temperaturen sjunker i marken vilket medför att man får en utåtriktad fuktvandring och därmed flyttar ut kondenspunkten i ytterkant på ISODRÄN-skivan. Detta medför att du erhåller en torr och varm grundmur.

Från betongsulan och uppåt 50 cm från källargolvet ska 50 % av grundmuren vara ren från asfalt. Övrig yta 30 %.

Betongsulan ska avjämnas, enligt bilden nedan. Avjämningen görs med murbruk och har en lutning på 1:2 (sträcka på 10 cm har en lutning på 5 cm). I de flesta fall saknas avjämningen.

Avjämning av kanten på sulan

 

 

Montering av Isodrän

Skivorna limmas fast mot väggen med PL200 eller PL600 alternativt hålls fast med isoleringshållare. Skivorna ska monteras med förskjutna skarvar.

Vid återfyllning används filterduk. Filterduken skall läggas där schaktväggen och schaktbotten möts. Dräneringsröret kan läggs på en bädd av 10 cm makadam. Det går också att lägga den direkt på filterduken. Efter att dräneringsröret är på plats läggs en lager med makadam, 20 till 30 cm. Har man en utstickande sula så skall makadamet läggas så det täcker de utstickande ISODRÄN-skivorna med minst 10 cm. När makadammen är på plats läggs filterduken över och upp med väggen för att skydda ISODRÄN-skivorna.

ISODRÄN-skivorna ska avlutas strax under marknivå. En täcklist monteras där ISODRÄN-skivorna slutar.

Tänk på att det är viktigt att följa tillverkarens arbetsinstruktion som du hittar här: Monterings anvisning för ISODRÄN-skiva.

Montering av Isodrän skiva

Montering av Isodrän

 

 

Montering av filterduk och Isodrän

Filterduken viks över makadammen och dras upp över och Isodrän

 

Återfyllning av jordmassor mot filerduken och Isodrän skivan